ایکس ری کووید 19

هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر رادیو گرافی (x-ray) با استفاده از حدود 35 هزار تصویر و چندین هزار تصویر سی تی اسکن وتست پی سی آر مثبت آموزش دیده است.

ماموگرافی

هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی سرطان پستان با استفاده از بیش از ده هزار تصویر تگ گذاری شده توسط بهترین اساتید رادیولوژی و چندین هزار تصویر با تست بایپسی آموژش دیده است.

اسکن کووید 19

هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر سی تی اسکن با استفاده از چندین هزار تصویر سی تی اسکن دارای تست پی سی آر آموزش دیده است.