ماژول غربالگری رادیوگرافی ساده کوید۱۹

هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر رادیو گرافی (x-ray) با استفاده از حدود 35 هزار تصویر و چندین هزار تصویر سی تی اسکن وتست پی سی آر مثبت آموزش دیده است.

ماژول کمک تشخیصی ماموگرافی

ماژول هوش مصنوعی کمک تشخیصی سرطان پستان با استفاده از بیش از ده هزار تصویر تگ گذاری شده توسط بهترین اساتید رادیولوژی و چندین هزار تصویر با تست بایوپسی آموزش دیده است.

ماژول تشخیصی کووید 19 از روی سی تی اسکن

هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر سی تی اسکن با استفاده از چندین هزار تصویر سی تی اسکن دارای تست پی سی آر آموزش دیده است.