از نظر فنی ثابت شده است که فناوری هوش مصنوعی آموزش دیده در AIMed  با حساسیت (sensitivity ) 80 درصد و اختصاصیت ( specificity) 69 درصد به اندازه یک رادیولوژیست با تجربه دقیق است! حال آگاهی از این که رادیولوژیست باتجربه شما ماموگرافی را با پشتیبانی AIMed  خوانده است ، آرامش خاطر را برای شما به ارمغان می آورد.

نظر خود را وارد کنید