کاربردهای هوش مصنوعی در مقابله با کرونا (دکتر حمیدرضا ربیعی، دانشگاه شریف)

ارائه از دکتر حمدرضا ربیعی، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر و موسس و مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در این وبینار دکتر حمیدرضا ربیعی به ارائه مطالبی در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص، جلوگیری از شیوع و درمان کووید 19 و همچنین دستاورد های ایشان و تیمشان در…

Read More