کاربردهای هوش مصنوعی در مقابله با کرونا (دکتر حمیدرضا ربیعی، دانشگاه شریف)

ارائه از دکتر حمدرضا ربیعی، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر و موسس و مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در این وبینار دکتر حمیدرضا ربیعی به ارائه مطالبی در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص، جلوگیری از شیوع و درمان کووید 19 و همچنین دستاورد های ایشان و تیمشان در…

Read More

پوشش خبری سامانه هوشمند تشخیص کوید ۱۹ توسط شبکه فرانس ۲۴

گزارش شبکه خبری France 24 از سامانه هوشمند تشخیص ویروس کرونا که توسط محققین دانشگاه صنعتی شریف و با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، کرمان و اصفهان کشور توسعه یافته است.

Read More