ماژول هوش مصنوعی کمک تشخیصی سرطان پستان با استفاده از بیش از ده هزار تصویر تگ گذاری شده توسط بهترین اساتید رادیولوژی و چندین هزار تصویر با تست بایوپسی آموزش دیده است.