گزارش صدا و سیما از سامانه هوشمند تشخیص ویروس کرونا که توسط محققین دانشگاه صنعتی شریف و با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، کرمان و اصفهان کشور توسعه یافته است.

نظر خود را وارد کنید