ارائه از دکتر حمدرضا ربیعی، عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر و موسس و مدیر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف در این وبینار دکتر حمیدرضا ربیعی به ارائه مطالبی در مورد به کارگیری هوش مصنوعی در تشخیص، جلوگیری از شیوع و درمان کووید 19 و همچنین دستاورد های ایشان و تیمشان در طراحی سیستم هوشمند تشخیص پنومونی کوید 19 پرداخته اند. کاری از معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و مدارس میان رشته ای

نظر خود را وارد کنید