هوش مصنوعی ماژول کمک تشخیصی کرونا با استفاده از تصاویر رادیو گرافی (x-ray) با استفاده از حدود 35 هزار تصویر و چندین هزار تصویر سی تی اسکن وتست پی سی آر مثبت آموزش دیده است.