برای بسیاری از بانوان ، انجام ماموگرافی منجر به اضطراب می شود و اگر برای آزمایش های بیشتر فراخوانده شوند ، این اضطراب می تواند بدتر شود. انتظار برای نتایج هم می تواند بسیار نگران کننده باشد و برخی آزمایشات بعدی مانند بیوپسی تهاجمی و گاهی دردناک هستند.

 


 

چشم دوم رادیولوژیست

فناوری هوش مصنوعی در AIMed روی بیش ده هزار تصویر ماموگرافی به همراه چندین هزار تست بیوپسی مثبت آموزش دیده است و همچنان نیز در حال یادگیری است.
AIMed به عنوان “چشم دوم” به رادیولوژیست کمک می کند تا سریعتر و دقیق¬تر تصمیم گیری کند و با داشتن این ” چشم دوم”، می تواند تعداد تشخیص¬های از دست رفته (Miss) سرطانی را کاهش دهد. 

 

 

یادگیری از تصاویر بیشتر از عمر پزشک

تعداد  تصاویری که مدل های هوش مصنوعی AIMed با آن آموزش دیده است از تعداد تصاویری که یک پزشک بالینی در طول زندگی خود می تواند مشاهده کند بیشتر است.

 

 


 

 

نمره آزمون مشخص

 

هوش مصنوعی AIMed به دلیل سیستم نمره گذاری منحصر به فرد خود برای ماموگرافی ، پیشرو در زمینه خود است.
AIMed به هر ماموگرافی نمره ای بین 0 تا 100 اختصاص می دهد. نمره 100 نشان می دهد که خطر ابتلا به سرطان در تصویر بالا و نمرات پایین نشان دهنده خطر بسیار کم است.

 


 

دستیاری با دقت یک رادیولوژیست حرفه ای

 

از نظر فنی ثابت شده است که فناوری هوش مصنوعی آموزش دیده در AIMed با حساسیت (sensitivity ) 80 درصد و اختصاصیت ( specificity) 69 درصد به اندازه یک رادیولوژیست با تجربه دقیق است!
حال آگاهی از این که رادیولوژیست ماموگرافی را با پشتیبانی AIMed  خوانده است ، آرامش خاطر را برای بیمار به ارمغان می آورد.