سیاست حفظ حریم خصوصی عمومی

AIMed شرکتی است که نرم افزار هوش مصنوعی را برای کمک به رادیولوژیست ها در خواندن تصاویر پزشکی ایجاد می کند. تیم تحقیق و توسعه در این شرکت از داده های تصویربرداری پزشکی موجود برای توسعه و بهبود کیفیت نرم افزار استفاده می کند. این داده‌های تصویربرداری پزشکی موجود به شکل غیرقابل شناسایی از بیمارستان‌ها/کلینیک‌ها با استفاده از قرارداد یا از پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس عموم به‌دست می‌آیند. AIMed به حفظ حریم خصوصی افراد احترام می گذارد و متعهد است. این خط‌مشی برای AIMed، وب‌سایت AIMed و هر گونه اطلاعات خصوصی یک فرد که توسط رسانه‌های قابل ردیابی مانند ایمیل، تلفن یا به صورت مکتوب ارائه می‌شود، اعمال می‌شود. ما همه طرف های مربوطه را تشویق می کنیم که این خط مشی را بخوانند و در صورت وجود سؤال به آدرس aimed@sharif.edu با ما در ارتباط باشند.

در AIMed، پردازش داده ها به شیوه ای مناسب، مرتبط و محدود به آنچه که در رابطه با اهدافی که برای آنها پردازش می شوند ضروری است، انجام می شود. ما به دقت و در صورت لزوم به به‌روزرسانی‌ها متعهد هستیم. هر اقدام منطقی برای اطمینان از اینکه داده های شخصی نادرست، با توجه به اهدافی که برای آنها پردازش می شوند، بدون تاخیر پاک یا اصلاح می شوند، انجام می شود. داده‌ها به گونه‌ای پردازش نمی‌شوند که با اهداف اعلام‌شده ناسازگار باشد. و می تواند برای اهداف آرشیو در جهت منافع عمومی، اهداف تحقیقات علمی یا تاریخی یا اهداف آماری پردازش کند. AIMed این حق را برای خود محفوظ می دارد که داده هایی را که به نظرش برای پردازش قابل استفاده نمی باشند، از بین ببرد.