ما اینجا هستیم تا با توسعه فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی اطمینان خاطر را در تشخیص برای پزشک و بیمار فراهم کنیم.