فراهم کردن آرامش خاطر برای بیمار و پزشک با توسعه استفاده از هوش مصنوعی برای کمک به تشخیص و مراقبت از بیماران (به خصوص بانوان) و افزایش تعداد بانوانی که می­توانند از سرطان سینه جان سالم به در ببرند.