1. پزشکان رادیولوژیست متعهدی که برای مراقبت از بیماران خویش و نسبت به سلامتی بیماران، خود را مسئول می­دانند
  2. دادگستری ها و محافل قضایی که سالیانه تعداد زیادی از پرونده های شکایت از پزشکان را به دلیل خطا در تشخیص، پیگیری می­کنند.
  3. دولت و بیمه‌های سلامتی که سالانه میلیاردها تومان صرف کمک هزینه‌های درمان موضوع سرطان پستان می‌کنند.
  4. همه ­ی بانوانی که باتوجه به آمار بالای سرطان پستان برای سلامتی خویش دغدغه مند و نگران اند
  5. خانواده افرادی که از سرطان پستان رنج میبرند و ریسک، آشفتگی و نگرانی در آنان چندین برابر است.
  6. فعالان و موثران حوزه سرطان پستان که نسبت به هم‌نوعان خویش احساس وظیفه می­‌کنند.
  7. سازندگان دستگاه ها و ابزارهای ماموگرافی که برای افزایش دقت پزشکان و تشخیص بهتر و سریع تر تلاش می­کنند.
  8. روانشناسان که سالیانه چندین پرونده حوزه سرطان پستان و افسردگی های پس از تخلیه پستان را پیگیری کرده و با مسائل روحی و دردهای روانی این بیماران آشنایی دارند.